Global Advanced Research Journal of Agricultural Science (GARJAS) ISSN: 2315-5094
April 2019 Vol. 8(4): pp. 175-178
Copyright © 2019 Global Advanced Research Journals

 

Full Length Research Paper

Relationships between ages of planting with the important fruit characteristics in hazelnut

Turan Karadeniz* and Levent Kırca

Department of Horticulture, Faculty of Agriculture and Natural Science, Bolu Abant İzzet Baysal University, 14100, Bolu, Turkey.

*Corresponding Author's Email: turankaradeniz@hotmail.com

Accepted 24 April, 2019

 

Abstract

This study was carried out in Güce town of Giresun on 400 to 440 m spacing of Tombul variety between the years 2008 and 2009. The ages of oaks planting were determined as 10, 20, 30, 40, 50, 70 and 90 years. As a statistics between the ages of oaks planted with yield, kernel weight was determined as having very significant negative correlation; between the ages of oaks planted with yield, shell nut weight and the hub shell was found to be negative and significant, between age of oak planting with the shell thickness was found a positive but insignificant relationship.

Keywords: Filbert, Tombul, planting age, statistical relations

 

 

 

 

REFERENCES

 

Ayfer M, Uzun A, Baş F (1986). Türk Fındık Çeşitleri. Karadeniz Bölgesi Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Yayınları, Ankara, S. P 95.

Beyhan N, Demir T, Turan A (2007). İlkbahar Dönemi İklim Koşullarında Fındığın Verim ve Gelişmesi Üzerine Etkileri. Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü. Cilt 1: Meyvecilik. 04-07 Eylül 2007, Erzurum.

Çetiner E, Okay AN, Baş F (1984). Yuvarlak Pomolojik Fındık Grubunda Çeşit ve Tozlayıcı Ön Seçimi (Sonuç raporu). Fındık Araştırma ve Eğitim Merkezi, Giresun.

Karadeniz T (2006). Fındık Dikim Sistemleri. Üçüncü Milli Fındık Şürası. 10-14 Ekim 2004. Sayfa pp. 454-461.

Karadeniz T, Bostan SZ, Tuncer C, Tarakçıoğlu C (2009). Fındık Yetiştiriciliği. Ziraat Odası Başkanlığı Bilimsel Yayınlar Serisi Yayın 1:154.

Karadeniz T, İslam A (1999). Tombul Fındık Çeşidinde Önemli Meyve Özellikleri Bakımından Varyasyonların Belirlenmesi. Karadeniz Bölgesinde Tarımsal Üretim ve Pazarlama Sempozyumu. Bildiriler Kitabı, S. pp. 340-345.

Köksal AI (2002). Türk Fındık Çeşitleri. A.Ü. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Ankara. ISBN 975-92886-0-5.

Okay AN, Kaya A, Küçük VY (1986). Fındık Tarımı. Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Teşkilatlanma ve Dest. Gen.Müd.Yayın No. 142:85 S., Ankara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Current Issue

Viewing Options

View Full Article - PDF
Download Full Article - PDF

Search for Articles

Turan Karadeniz on Google Scholar
Turan Karadeniz on Pubmed
Levent Kırca on Google Scholar
Levent Kırca on Pubmed

Statistics

Viewed 1443
Printed 179
Downloaded 480
Powered By iPortal Works